spawalnictwo

Spawalnictwo

Spawanie jest procesem służącym do łączenia materiałów, którymi są zazwyczaj metale lub tworzywa termoplastyczne. Proces ten często wykonywany jest przez topienie obrabianych przedmiotów i dodawanie materiału wypełniającego w celu utworzenia puli stopionego materiału – tzw. jeziorka, które ochładza się aby stało się mocnym spoiwem. Przy użyciu ciśnienia w połączeniu z wysoką temperaturą w celu wytwarza się spoiny. Proces ten jest przeciwieństwem do lutowania, które przez stapianie materiału w niższej temperaturze topnienia pomiędzy elementami, tworzy wiązanie pomiędzy nimi, bez konieczności stopienia elementów.

Do procesu spawania może być użytych wiele różnych źródeł energii m.in. płomień gazu, łuk elektryczny, laser, wiązki elektronów, tarcie czy ultradźwięki. W procesach przemysłowych sam zaś proces spawania może być wykonany w wielu różnych środowiskach – na wolnym powietrzu, pod wodą, w przestrzeni zewnętrznej.

Producenci

  • ESAB
  • PERUN
  • LINCOLN ELECTRIC
  • DWT
  • GCE
  • POMET
  • BEN-MET

Wyślij zapytanie o produkt!